TURNUSY PROFILOWANE

Wychodząc na przeciw Państwa sugestiom, aby jeszcze bardziej sprofilować terapię w trakcie turnusu, tak by była ona optymalnie dostosowana do potrzeb Państwa dziecka, postanowiliśmy wprowadzić „turnusy profilowane”.

Turnus profilowany będzie polegał na tym, że w wyznaczonych turnusach rehabilitacyjnych będzie wprowadzony program terapii dla grupy pacjentów z określoną diagnozą.

Oczywiście oprócz grupy profilowanej, na danym turnusie, będzie prowadzony program ogólno-usprawniający, także można przyjechać na terapię na zasadach dotychczas obowiązujących.

A – turnus dla grupy dzieci z autyzmem

Stworzyliśmy specjalny program, który obejmuje wielozmysłową terapię dostosowaną do potrzeb i możliwości dziecka. Zajęcia będą prowadzone według wytycznych terapii behawioralnej. Grupa objęta planem turnusu A, liczyć będzię od 6 do 8 osób.

Program terapeutyczny:  Zajęcia z fizjoterapeutą (kinezyterapia, SI, pająk) – 60min x11, Hipoterapia – 30min x11, Program edukacyjno-terapeutyczny ( zajęcia edukacyjne, elementy terapii behawioralnej, zabawa, SDŚ) – 50min x11, Terapia ręki – 30min x5, Neurokinezjologia – 30min x5, Terapia cranio-sacralna – 20min x5, Dogoterapia – 20min x4, Hydroterapia – 15min x11, Logopeda – 40min x5, V. Sherbourne – 30min x4 (Indywidualnie lub w grupie 2-3 osoby), Kombinezon – 30min x11 (w zależności od potrzeb pacjenta), Zooterapia – 20min x5 (w małych grupach), Muzykoterapia – 30min x2.

   CH – turnus dla grupy osób wymagających poprawy jakości i estetyki chodu

Grupa objęta planem turnusu CH liczyć będzię 6 osób. W założeniach treningowych ze względu na specyfikę treningu wytrzymałościowego, wprowadzenie elementu współzawodnictwa kierujemy ten rodzaj turnusu raczej dla pacjentów w wieku powyżej 15 roku życia.

Program terapeutyczny:  Kinezyterapia – 50min x11, Hipoterapia (jazda w terenie, jazda dynamiczna, jazda stabilizacyjna) – 30min x11, Elektrostymulacja – 20min x11, Masaż suchy – 20min x5,  Poizometryczna relaksacja – 20min x5, Kombinezon – 45min x5 pod kontrolą terapeuty, 45min x5 zadaniowo, Chiropraktyka – 20min x4, Rozciąganie powięziowe – 20min x4, Terapia ręki (ze stabiliz. tułowia) – 30min x5, Pająk – 30min x4, Bieżnia – 30min x4, Hydroterapia (wieczorem) – 20min x5, Wieczorna relaksacja grupowa – 30min x5,  14.00 Instruktaż z zadaniem indywidualnym do wykonania po południu – 20min x10.

AKT J – turnus dla grupy osób wymagających poprawy jakości i estetyki chodu do 15 roku życia

Program terapeutyczny: Kinezyterapia – 50min x11, Hipoterapia (jazda w terenie, jazda dynamiczna, jazda stabilizacyjna) – 30min x11, Elektrostymulacja – 20min x11, Masaż suchy – 20min x5, Poizometryczna relaksacja – 20min x5, Kombinezon – 45min x5 pod kontrolą terapeuty, Innowalk Pro – 30min x5, Chiropraktyka – 20min x4, Terapia SI – 30min x 5, Terapia ręki (ze stabiliz. tułowia) – 30min x5, Pająk – 30min x4, Bieżnia – 30min x3, Hydroterapia – 20min x5, Zabawa ruchem w grupie – 30min x5,  14.00 Instruktaż z zadaniem indywidualnym do wykonania po południu – 20min x10.

D – turnus dla grupy dzieci z Zespołem Downa

Program terapeutyczny: Zajęcia z fizjoterapeutą (kinezyterapia, pająk) – 55min x11, Hipoterapia – 30min x11, Terapia z edukacją – 30min x11, Terapia funkcjonalna (samoobsługa) – 30min x5, Terapia SI – 30min x5, Sala Doświadczenia Świata – 25min x4, Dogoterapia 20min x3, Hydroterapiapia – 15min  x5, Masaż – 20min x5, Logopeda – 40min x6, V. Sherbourne – 20min x10 w grupie, Chiropraktyka – 20min x3, Kombinezon – w zależności od potrzeb pacjenta.

W-P – turnus dla grupy dzieci z Zespołem Willego – Pradera

Program terapeutyczny: Kinezyterapia – 55min x11, Hipoterapia (jazda w terenie, jazda dynamiczna, jazda stabilizacyjna) – 30min x11, Terapia z edukacją – 30min x6, Sala Doświadczenia Świata – 25min x3, Terapia ręki – 30min x5, Masaż – 20min x11, Kombinezon – 30min x6 (3x terapeuta, 3x grupa), Chiropraktyka – 20min x4, Dogoterapia 20min x3, Logopeda – 40min x5, Neurokinezjologia – 30min x4, Terapia SI – 30min x4, V. Sherbourne – 30min x11, Zajęcia taneczne 30min x3, Zajęcia teatralne 30min x2.

Jeśli macie Państwo jakieś sugestie, pytania w sprawie turnusów profilowanych prosimy o kontakt mailowy pod adres adam.kolakowski@zabajka.com.pl

Zapraszamy !