JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA TURNUS

Zapisy na turnusy rehabilitacyjne odbywają się: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-15 telefonicznie pod numerem telefonu 67 263 20 02 lub mailowo pod adresem biuro@zabajka.com.pl.
Na kolejny rok można dokonywać rezerwacji miejsc od początku bieżącego roku.

WAŻNE! – W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania z PFRON-u, prosimy o przesłanie jej skanu na nasz adres e-mail biuro@zabajka.com.pl, najpóźniej miesiąc przed turnusem. W dniu przyjazdu prosimy o okazanie oryginału w/w decyzji.

W przypadku dofinansowań z fundacji, także prosimy o okazanie dokumentów potwierdzających ich przyznanie.

Opłatę za turnus można uregulować gotówką lub kartą płatniczą w kasie ośrodka lub przelewem na rachunek bankowy, najpóźniej do dnia rozpoczęcia turnusu:

SBL ZAKRZEWO ODDZ. ZŁOTÓW 15 8944 0003 0000 1544 2000 0010

Ważne!!!
Potwierdzeniem przyjazdu na turnus jest przedpłata w wysokości 500 zł dokonana na nasze konto lub przekazem pocztowym na adres ośrodka, co najmniej 60 dni przed rozpoczęciem turnusu.
Uwaga! Na turnusy wakacyjne potwierdzenia zbieramy do 31 marca.

W celu potwierdzenie lub rezygnacji z turnusu prosimy także o kontakt telefoniczny (tel. 67 263 20 02)