DLA PACJENTA

JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA TURNUS
Zapisy na turnusy rehabilitacyjne odbywają się: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-15 telefonicznie pod numerem telefonu 67 263 20 02 lub mailowo pod adresem biuro@zabajka.com.pl.
Na kolejny rok można dokonywać rezerwacji miejsc od początku bieżącego roku.

WAŻNE! – W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania z PFRON-u, prosimy o przesłanie jej skanu na nasz adres e-mail biuro@zabajka.com.pl, najpóźniej miesiąc przed turnusem. W dniu przyjazdu prosimy o okazanie oryginału w/w decyzji.

W przypadku dofinansowań z fundacji, także prosimy o okazanie dokumentów potwierdzających ich przyznanie.

Opłatę za turnus można uregulować gotówką lub kartą płatniczą w kasie ośrodka lub przelewem na rachunek bankowy, najpóźniej do dnia rozpoczęcia turnusu:

SBL ZAKRZEWO ODDZ. ZŁOTÓW 15 8944 0003 0000 1544 2000 0010

Ważne!!!
Potwierdzeniem przyjazdu na turnus jest przedpłata w wysokości 500 zł dokonana na nasze konto lub przekazem pocztowym na adres ośrodka, co najmniej 60 dni przed rozpoczęciem turnusu.
Uwaga! Na turnusy wakacyjne potwierdzenia zbieramy do 31 marca.

W celu potwierdzenie lub rezygnacji z turnusu prosimy także o kontakt telefoniczny (tel. 67 263 20 02)

JAK DOSTAĆ DOFINANSOWANIE OD PCPR
Turnusy rehabilitacyjne dofinansowują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie może wystąpić osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także bezdomna osoba niepełnosprawna przebywająca na terenie tego powiatu.

Kolejność postępowania osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o dofinansowanie:

W odpowiednim centrum pomocy rodzinie należy pobrać i złożyć „Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym” oraz wypełniony przez opiekującego się lekarza „Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny” (wniosek taki ważny jest przez 3 miesiące) wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Należy również złożyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności. Dokumenty te mogą być złożone osobiście przez osobę zainteresowaną, za pośrednictwem rodzica, opiekuna bądź organizatora turnusu.

Centrum pomocy w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o brakach formalnych wniosku, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie braków we wskazanym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Wnioskodawca zostaje poinformowany na piśmie o decyzji, w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.

Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy w terminie 30 dni – nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu – poinformować centrum pomocy o wybranym turnusie.

Centrum pomocy, po sprawdzeniu zgodności wybranego turnusu z wymogami formalnymi i potwierdzeniu możliwości uczestnictwa osoby niepełnosprawnej na danym turnusie, przekazuje organizatorowi dofinansowanie na 14 dni przed jego rozpoczęciem.

CO ZABRAĆ NA TURNUS
Na turnus proszę zabrać ze sobą:

1. Dokumentację medyczną i aktualne zdjęcia rentgenowskie.
2. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.
3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
4. Kostium kąpielowy, pieluchy przeznaczone do kąpieli wodnych, ręcznik kąpielowy, strój gimnastyczny, odpowiedni strój do hipoterapii oraz dres.