Wpłaty

DANE DO PRZELEWÓW TRADYCYJNYCH:

Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie o/ Złotów

PŁATNOŚĆ PLN

15 8944 0003 0000 1544 2000 0010

PŁATNOŚĆ PLN Z ZAGRANICY

SWIFT GBWCPLPP

IBAN PL 15 8944 0003 0000 1544 2000 0010

PŁATNOŚĆ EUR

SWIFT GBWCPLPP

IBAN PL 57 8944 0003 0000 1544 2000 0030