ZABIEGI TERAPEUTYCZNE

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w organizacji turnusów rehabilitacyjnych, duża  ilość odpowiednio przygotowanych i nowocześnie wyposażonych gabinetów zabiegowych, ponad 40 osobowa doświadczona kadra terapeutyczna. Wszystkie te atuty, pozwalają nam zaoferować Państwa dziecku szeroką gamę zabiegów terapeutycznych.

KINEZYTERAPIA

Zajęcia kinezyterapeutyczne odbywają się codziennie w wymiarze 50 min. Jest to praca indywidualna: terapeuta – dziecko, opiekun jako obserwator.

W pierwszych dwóch dniach pobytu fizjoterapeuta układa program usprawniania ruchowego, stosownie do możliwości psycho-ruchowych dziecka oraz założonych celów. W kolejnych dniach realizuje program, ucząc wykonywania poszczególnych ćwiczeń pacjenta oraz opiekuna. W ostatnim dniu, po ocenie funkcjonalnej, odnotowuje się zalecenia i zaobserwowane zmiany w dokumentacji pacjenta oraz sprawdza umiejętności opiekuna w realizowaniu zaleconych ćwiczeń.

Fizjoterapeuci bazują na uznanych neurofizjologicznych metodach rehabilitacji: PNF, NDT – Bobath, Domana, Peto, terapia S. Masgutovej, PIR. Systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Ponadto prowadzimy terapię w ubrankach z zestawem naciągów gumowych.

HIPOTERAPIA

Zajęcia hipoterapeutyczne prowadzone są w krytej ujeżdżalni. Odbywają się pod nadzorem wykwalifikowanych hipoterapeutów i na specjalnie przeszkolonych koniach.Program usprawniania w ramach terapeutycznej jazdy konnej tworzony jest przez hipoterapeutę prowadzącego zajęcia z danym dzieckiem, ale po wspólnej, zespołowej konsultacji. Opiera się on głównie na programie kinezyterapeutycznym, tak aby był uzupełnieniem wiodącej formy terapii i musi być dostosowany do możliwości psycho-ruchowych dziecka.

TERAPIA ZAJĘCIOWA

W ramach terapii zajęciowej prowadzone jest usprawnianie wielozmysłowe, a także ćwiczenia logopedyczne, terapia ręki, masaż Shantali – stymulacja czucia, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowo-czuciowo-słuchowej, ćwiczenia somatognozji, orientacji przestrzennej itp.

Wykwalifikowani ergoterapeuci wybierają metody i techniki odpowiednie do możliwości dziecka, a zarazem najbardziej efektywne dla osiągnięcia założnych celów terapeutycznych. Przeprowadzane są także sesje metodą Knilla, Veroniki Sherborne, Denisona.

Terapia zajęciowa jest prowadzona w formie indywidualnej i grupowej.

CHIROPRAKTYKA

Chiropraktyczna metoda McTimoney-Corley’a oddziałuje na cały narząd ruchu. Jej celem jest umożliwienie organizmowi przywrócenie dobrego zdrowia poprzez delikatne mobilizacje kości czaszki,kręgosłupa, miednicy, klatki piersiowej oraz kończyn górnych i dolnych, a w konsekwencji zapewnienie poprawnego działania układów: ruchowego, nerwowego i wydzielania wewnętrznego, sterujących naturalną zdolnością organizmu ludzkiego do samoleczenia.

Chiropraktyka McTimoney-Corley’a używa wyłącznie miękkich mobilizacji manualnych dla usprawnienia i zrównoważenia narządu ruchu. Jest ona bardzo delikatna, bezpieczna i odprężająca dla chorego.Efektem zabiegu chiropraktycznego McTimoney-Corley’a jest zmniejszenie, bądź też ustąpienie dolegliwości spowodowanych zaburzeniami równowagi narządu ruchu oraz polepszone samopoczucie pacjenta.

Chiropraktyka McTimoney-Corley’a ma nie tylko zastosowanie w usuwaniu dolegliwości bólowych narządu ruchu, ale zajmuje szczególne miejsce w profilaktyce zdrowotnej w związku z jej całościowym – holistycznym charakterem. Delikatność chiropraktyki McTimoney-Corley’a ze względu na zastosowanie wyłącznie miękkich technik pracy na aparacie ruchu jest szczególnie doceniana przez dzieci, które lubią powracać na zabiegi chiropraktyczne.

TERAPIA CRANIO-SACRALNA

Terapia manualna jest koncepcją badania i leczenia, zajmującą się odnajdywaniem i leczeniem zaburzeń funkcjonalnych układu ruchu. Przywraca ona fizjologiczną „grę” pomiędzy stawami, mięśniami i strukturami nerwowymi, poprzez zastosowanie pasywnych technik mobilizacji, jak również aktywnych ćwiczeń wykonywanych przez pacjenta w celu wzmocnienia i stabilizacji lub jako wprowadzenie do właściwej mobilizacji.

Zabieg terapii czaszkowo-krzyżowej polega na pracy na systemie czaszkowo-krzyżowym i obserwacji, za pomocą dotyku, nieprawidłowości napięć tkanki, nie tylko w czaszce, kręgosłupie i oponie twardej, ale pośrednio również w całym ciele, wykorzystując zjawisko ciągłości tkanki łącznej i sprzężeń zwrotnych w jej systemie napięciowym. Podczas tego delikatnego dotyku przywracane są do równowagi nieprawidłowe napięcia zapisane w szkielecie, mięśniach, stawach i powięziach.

DOGOTERAPIA

Terapia przy użyciu psów. Prowadzona jest w formie indywidualnej i grupowej. Poprzez bezpośredni kontakt dziecka z psem następuje wyzwalanie pozytywnych emocji, rozładowanie napięć, a przede wszystkim rozwijana jest spontaniczna sprawność ruchowa.

KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA

Kinezjologia edukacyjna uczy i przedstawia w praktyce możliwości wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego, niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała w celu zdobywania nowych doświadczeń (szeroko rozumianego uczenia się) i twórczej samorealizacji. Stosowanie metod proponowanych przez Kinezjologię Edukacyjną przywraca naturalny mechanizm rozwoju każdego człowieka.

HYDROTERAPIA

Masaż podwodny. Zabieg ten ma na celu głównie rozluźnienie, obniżenie napięcia mięśniowego oraz stymulację czucia. Do hydroterapii służą dwie profesjonalne wanny z systemem filtrów oczyszczających wodę i z komputerowym sterowaniem siły i miejsca natrysków.

TERAPIA RĘKI

Jest to terapia która za pomocą odpowiednich manipulacji manualnych, ćwiczeń i zabaw ma za zadanie poprawić sprawność dłoni, jak i całej ręki. Bez odpowiedniej sprawności rąk trudno jest osiągnąć wyższy stopień samodzielności w wykonywaniu czynności życia codziennego.

MASAŻ KLASYCZNY

U dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym często występuje nadwrażliwość skóry o różnym stopniu nasilenia, co stanowi dodatkowe utrudnienie w ich prawidłowym rozwoju. W procesie usprawniania może to być przyczyną uzyskiwania mniejszych efektów. Masaż ma na celu ograniczenie nadwrażliwości w obrębie skóry poprzez poprawienie sprawności mechanizmów odpowiedzialnych za zjawisko habituacji.

ROTOR ELEKTRYCZNY

Pacjent może tu łączyć ćwiczenie czynne z biernym ruchem urządzenia. Rotor posiada funkcję operacyjną, która w przypadku zatrzymania ruchu rotora spowodowanego wzmożonym napięciem mięśni odwraca kierunek ruchu tzn. aplikuje ruch w przeciwną stronę (rozluźnia spastykę). Nasze rotory  posiadają także,  program do ćwiczenia symetrii kończyn dolnych, szczególnie przydatny w porażeniach połowiczych.

SALA DOŚWIADCZENIA ŚWIATA

Sala Doświadczania Świata jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym celem zajęć w tego typu sali jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze pełnego relaksu.
Sala Doświadczania Świata nawiązuje do prenatalnego środowiska życia człowieka i służy prowadzeniu terapii polisensorycznej.

ŚWIATŁOLECZNICTWO

Światło spolaryzowane pozytywnie wpływa na ludzki organizm, powodując jego biostymulację i wzmacniając funkcje obronne. Światło wspomaga regenerację komórkową i to nie tylko tkanek skóry, ale również kości a nawet komórek nerwowych. Wpływa korzystnie na rozwój nowych naczyń krwionośnych (tzw. angiogeneza) i syntezy białka w obrębie komórki. Światło spolaryzowane nie powoduje efektów ubocznych – jest nieszkodliwe i całkowicie bezpieczne.

TONOLIZA

Stymulacja porażeń spastycznych  jest wykonywana w systemie dwukanałowym wg parametrów opracowanych przez Hufschmidta i Jantscha. Zabieg tonolizy służy do normalizacji „gry mięśniowej”, zmniejszenia spastyczności mięśni. Stosowany jest w usprawnianianiu chorych: po udarze mózgu, po operacjach neurochirurgicznych mózgu, w stwardnieniu rozsianym, po urazie rdzenia kręgowego, w porażeniach mózgowych.

TERAPIA METODĄ VERONIKI SHERBORNE

Terapia ta,  prowadzona jest w formie gier i zabaw  rozwija poczucie własnego ciała, usprawnia ruchowo, kształtuje umiejętności nawiązywania bliskiego kontaktu i współpracy z innymi ludźmi, rozwija poczucia własnej wartości w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania do współćwiczących.

ZOOTERAPIA

Terapia poprzez bezpośredni i pośredni kontakt ze zwierzętami. Terapia ta polega na obcowaniu z różnymi gatunkami oswojonych zwierząt. Część zwierząt służy tylko do obserwcji, np.: dziki, daniele, pawie, bydło szkockie.

OKŁADY ŻELOWE

Zabieg ten, podobnie jak hydroterapia, służy rozluźnieniu, czyli obniżeniu napięcia mięśniowego. Wykonywany jest bezpośrednio przed kinezyterapią za pomocą żelowych hydrokolatorów, rozgrzewanych w specjalnych piecykach.

NEUROLOGOPEDIA

Podstawowym zadaniem neurologopedy w trakcie trwania turnusu jest dokonanie diagnozy zaburzeń językowych, opracowanie programu terapeutycznego i przeszkolenie pacjenta lub rodzica w taki sposób, aby program mógł być kontynuowany w warunkach domowych.

MUZYKOTERAPIA

Muzykoterapia jest swoistą metodą terapeutyczną. Jest to  metoda postępowania wielostronnie wykorzystująca wieloraki wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój człowieka. Poprzez różne elementy i rodzaje, zróżnicowane formy odbierania i uprawiania, muzyka wywiera leczniczy wpływ zarówno na dzieci, jak i osoby dorosłe.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach.

TERAPIA W INNOWALK PRO

Innowalk Pro to wyjątkowe zmechanizowane urządzenie medyczne wspomagające stanie i chodzenie. Innowalk Pro jest idealnym urządzeniem dla dzieci jak i dorosłych z uszkodzeniami OUN: mózgowe prażenie dziecięce, rozszczep kręgosłupa, dystrofia mięśniowa jak również dla osób po wypadkach z różnymi urazami kończyn górnych i dolnych. Innowalk Pro nie wymaga od pacjentów samodzielnego stania oraz chodzenia, zapewnia skuteczną pomoc w codziennej rehabilitacji. Ruch wzmacnia mięśnie, utrzymuje ruchomość stawów ma pozytywny wpływ na prawidłowe oddychanie, krążenie jak i trawienie. Poprawia formę oraz jakość życia pacjenta. Innowalk Pro pozwola pacjentom utrzymać pozycję pionową, daje możliwość powtarzającego się ruchu kroczenia oraz pełne obciążenie stawów.

KOMORA HIPERBARYCZNA

Tlenoterapia w komorze hiperbarycznej to bezpieczna i efektywna metoda dostarczania tlenu do wszystkich organów i tkanek organizmu. Polega na wdychaniu przez pacjenta czystego tlenu w warunkach nadciśnienia. Zabieg tlenoterapii odbywa się w pięcioosobowej komorze hiperbarycznej KW230 firmy Ovida. Dzięki zastosowaniu tak dużej komory, zabieg odbywa się w bardzo komfortowych warunkach. Osoba poddawana tlenoterapii siedzi w wygodnym fotelu, w każdej chwili może wstać, dzieci mogą usiąść, bawić się na podłodze, pacjent może wjechać do komory na własnym wózku inwalidzkim. 

Ciśnienie, jakie możemy zastosować w naszej komorze, to 1,3ATA lub 1,5ATA. Podczas zabiegu w komorze pacjent oddycha prawie 100-procentowym tlenem, który dzięki podwyższonemu ciśnieniu zostaje pozbawiony barier fizjologicznych i jest przenoszony nie tylko przez hemoglobinę lecz ulega również rozpuszczeniu w osoczu krwi oraz płynie mózgowo-rdzeniowym. W jednym litrze surowicy krwi znajduje się ok. 3 ml rozpuszczonego fizycznie tlenu – w warunkach hiperbarii tlenowej stężenie rozpuszczonego w surowicy tlenu wzrasta do 50ml/l. 

Tlenoterapia hiperbaryczna ma  korzystny wpływ na wspomaganie leczenia chorób obwodowego i ośrodkowego układu nerwowegoUmożliwia naprawę i tworzenie nowych naczyń krwionośnych w mózgu. Tlenoterapia jest wskazana jako metoda wspomagające proces rehabilitacji pacjentów z MPD a także po udarze mózgu, cierpiących z powodu stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona, Alzheimera, a także pourazowego uszkodzenie mózgu. Dostarczany do organizmu tlen ożywia uśpione neurony, pobudza i przywraca ich funkcjonowanie, a przy tym sukcesywnie uaktywnia pracę całego układu nerwowego. 

Stosowanie terapii hiperbarycznej u dzieci z autyzmem w bardzo wielu przypadkach widocznie poprawia  zdolności komunikowania się, zdolności poznawcze, koncentrację oraz polepsza rozumienie związków przyczynowo – skutkowych. Tlenoterapię poleca się również w przypadku trudno gojących się ran. Tlen pobudza komórki naszego ciała do wzrostu i odbudowy, co może przyspieszyć gojenie, stosują się ją także podczas chorób autoimmunologicznych, nadciśnienia, miażdżycy, w ramach terapii cukrzycy. Podczas zabiegów w komorze 8-krotnie zwiększa się ilość komórek macierzystych we krwi, dzięki czemu naturalna regeneracja przebiega znacznie szybciej. Tlenoterapia hiperbaryczna wpływa na odmłodzenie organizmu, spowalnia procesy starzenia się skóry, wspomaga regenerację nabłonka i zmniejsza tempo procesów degeneracyjnych w ustroju. Znacznie przyspiesza też metabolizm. Co ciekawe, jeden zabieg w komorze hiperbarycznej pozwala spalić aż 500 kcal!

Istnieje kilka okoliczności, które uniemożliwiają skorzystanie z tlenoterapii hiperbarycznej. Przede wszystkim wykluczeni z takiego zabiegu są pacjenci, którzy przeszli niedawno operację w okolicach klatki piersiowej lub cierpią na chorobę płuc (np. rozedma lub zapalenie dróg oddechowych) czy mają gorączkę. Przeciwwskazaniem jest również ciąża (poza sytuacją zatrucia czadem), padaczka oraz przebyty zabieg uszu. Ponadto w trakcie samego zabiegu pacjent może odczuwać nieprzyjemne doznania, które można porównać z wrażeniami podczas podróży samolotem, np. zatykanie uszu, ból głowy.

Pojedynczy zabieg trwa około godziny. W samej komorze przebywa się w lekkiej odzieży – najlepiej bawełnianej. Podczas zabiegu pacjent siedzi oraz otrzymuje dozownik tlenu, co umożliwia efektywne wdychanie czystego tlenu.