HTML Table Template

AKT - AKTIV
Pakiet dla pacjentów wymagających poprawy jakości i estetyki chodu

LP Zabieg Liczba i czas zabiegu Komentarz
1. Kinezyterapia 11x 55 min
2. Hipoterapia (jazda w terenie, jazda dynamiczna,
jazda stabilizacyjna)
11x 30 min
3. Terapia ręki 5x 30 min
4. Chiropraktyka 4x 20 min
5. Neurokinezjologia 5x 30 min
6. Bieżnia 4x 30 min
7. Pająk 4x 30 min
8. Masaż lub
Hydroterapia
11x 20 min
11x 15min
wybieramy jeden z dwóch rodzajów zabiegów
9. Poizometryczna relaksacja 5x 30 min
10. Rozciąganie powięziowe 4x 20 min
11. Innowalk Pro lub
Kombinezon pod kontrolą terapeuty
5x 30 min
5x 45 min
wybieramy jeden z dwóch rodzajów zabiegów
12. Kombinezon
6x 45 min zadaniowo
13. Elektrostymulacja 11x 20 min
14. Instruktaż z zadaniem indywidualnym
do wykonania popołudniu
10x 20 min
15. Grota solna 3x 45 min