HTML Table Template HTML Table Template

SPECIALISED TREATMENT PROGRAMMES

1. NR I - NEUROLOGICAL I
2. NR II - NEUROLOGICAL II
3. A - AUTISM
4. AKTJ - OPTIMISING AESTHETICS & QUALITY OF GAIT FOR UNDER 15S
5. AKT - OPTIMISING AESTHETICS & QUALITY OF GAIT
6. D - DOWN’S SYNDROME
7. W-P - PRADER-WILLI SYNDROME
8. R- RETT SYNDROME
9. ORJ - SPINA BIFIDA JUNIOR
10. OR - SPINA BIFIDA
11. LOG - SPEECH THERAPY

NR I - NEUROLOGICAL I

LP Zabieg Liczba i czas zabiegu Komentarz
1. Okłady żelowe 11x 20 min (w zależności od potrzeb pacjenta)
2. Kinezyterapia 11x 55 min
3. Hipoterapia 11x 30 min
4. Terapia z edukacją lub Pająk 5x 30 min
5. Terapia ręki 5x 30 min
6. Sala Doświadczenia Świata lub
Poizometryczna relaksacja lub
Terapia Funkcjonalna
3x 25 min
3x 30 min
3x 30 min
wybieramy jeden z trzech rodzajów zabiegów
7. Chiropraktyka 4x 20 min
8. Dogoterapia lub
Terapia SI lub
Poizometryczna relaksacja
3x 20 min
2x 30 min
2x 30 min
wybieramy jeden z trzech rodzajów zabiegów
9. Masaż lub
Hydroterapia
11x 20 min
11x 15 min
wybieramy jeden z dwóch rodzajów zabiegów
10. Logopedia lub
Neurokinezjologia lub
Terapia Cranio-Sacralna
5x 40 min
5x 30 min
5x 20 min
wybieramy dwa z trzech rodzajów zabiegów
11. Terapia SI lub
Poizometryczna relaksacja
4x 30 min wybieramy jeden z dwóch rodzajów zabiegów
12. Rehabilitacja aktywna (nauka i doskonalenie jazdy na wózku) 5x 45 min w przypadku wyboru terapii RA, pacjentowi nie przysługuje
rotor oraz światło/zoo
13. Rotor Motomed i
Światłolecznictwo lub Zooterapia
11x 20 min
5x 10 min
4x 20 min
wybieramy jedną z dwóch możliwości
14. Tonoliza/Elektrostymulacja 5x 20 min
15. Kombinezon od 5 do 11x w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta
16. Muzykoterapia 2x 30 min
17. Grota solna 3x 45 min

NR II - NEUROLOGICAL II

LP Zabieg Liczba i czas zabiegu Komentarz
1. Okłady żelowe 11x 20 min (w zależności od potrzeb pacjenta)
2. Kinezyterapia 11x 55 min
3. Hipoterapia 11x 30 min
4. Terapia ręki 5x 30 min
5. Bieżnia lub
Terapia funkcjonalna lub
Sala Doświadczenia Świata lub
Dogoterapia
4x 30 min
4x 30 min
4x 25 min
3x 20min
wybieramy jeden z czterech rodzajów zabiegów
6. Pająk lub
Pionizacja
5x 30 min wybieramy jeden z dwóch rodzajów zabiegów
7. Chiropraktyka 4x 20 min
8. Masaż lub
Hydroterapia
11x 20 min
11x 15min
wybieramy jeden z dwóch rodzajów zabiegów
9. Poizometryczna relaksacja lub
Pionizacja
6x 30 min wybieramy jeden z dwóch rodzajów zabiegów
10. Logopedia lub
Neurokinezjologia lub
Terapia Cranio-Sacralna
5x 40 min
5x 30min
5x 20 min
wybieramy dwa z trzech rodzajów zabiegów
11. Rehabilitacja aktywna (nauka i doskonalenie jazdy na wózku) 5x 45 min w przypadku wyboru terapii RA, pacjentowi nie przysługuje
rotor oraz światło/zoo
12. Rotor Motomed i
Światłolecznictwo
11x 20 min
5x 10 min
13. Tonoliza/Elektrostymulacja 5x 20 min
14. Kombinezon od 5 do 11x w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta
15. Muzykoterapia 2x 30 min
16. Grota solna 3x 45 min

A - AUTISM - max 6 persons

LP Zabieg Liczba i czas zabiegu Komentarz
1. Zajęcia z fizjoterapeutą (Kinezyterapia, SI, pająk) 11x 55 min
2. Hipoterapia 11x 30 min
3. Program edukacyjno-terapeutyczny
(zaj. edukacyjne, elem. terapii behawioralnej, zabawa)
11x 45 min
4. Sala Doświadczenia Świata 4x 25 min
5. Terapia ręki 5x 30 min
6. Neurokinezjologia 5x 30 min
7. Logopedia 5x 40 min
8. Terapia Cranio-Sacralna 5x 20 min
9. Dogoterapia 4x 20 min
10. Masaż lub
Hydroterapia
11x 20 min
11x 15 min
wybieramy jeden z dwóch rodzajów zabiegów
11. Kombinezon od 5 do 11x w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta
12. V.Sherbourne lub
Chiropraktyka
3x 30 min (w grupie 2-3 osobowej)
2x 20 min
wybieramy jeden z dwóch rodzajów zabiegów
13. Zooterapia
5x 20 min (w małych grupach)
14. Muzykoterapia 2x 30 min
15. Grota solna 3x 45 min

AKTJ - PROGRAMMES FOCUSING ON OPTIMISING AESTHETICS & QUALITY OF GAIT FOR UNDER 15S

LP Zabieg Liczba i czas zabiegu Komentarz
1. Okłady żelowe 11x 20 min w zależności od potrzeb pacjenta
2. Kinezyterapia 11x 55 min
3. Hipoterapia 11x 30 min
4. Terapia ręki (ze stabilizacją tułowia) 5x 30 min
5. Chiropraktyka 4x 20 min
6. Bieżnia 3x 30 min
7. Pająk 4x 30 min
8. Masaż lub
Hydroterapia
11x 20 min
11x 15min
wybieramy jeden z dwóch rodzajów zabiegów
9. Poizometryczna relaksacja 5x 30 min
10. Terapia SI 5x 30 min
11. Zabawa ruchem w grupie 5x 30 min
12. Elektrostymulacja 11x 20 min
13. Innowalk Pro lub
Kombinezon pod kontrolą terapeuty
5x 30 min
5x 45 min
wybieramy jeden z dwóch rodzajów zabiegów
14. Kombinezon
6x zadaniowo
15. Muzykoterapia 2x 30 min
16. Grota solna 3x 45 min

AKT - OPTIMISING AESTHETICS & QUALITY OF GAIT

LP Zabieg Liczba i czas zabiegu Komentarz
1. Kinezyterapia 11x 55 min
2. Hipoterapia (jazda w terenie, jazda dynamiczna,
jazda stabilizacyjna)
11x 30 min
3. Terapia ręki 5x 30 min
4. Chiropraktyka 4x 20 min
5. Neurokinezjologia 5x 30 min
6. Bieżnia 4x 30 min
7. Pająk 4x 30 min
8. Masaż lub
Hydroterapia
11x 20 min
11x 15min
wybieramy jeden z dwóch rodzajów zabiegów
9. Poizometryczna relaksacja 5x 30 min
10. Rozciąganie powięziowe 4x 20 min
11. Innowalk Pro lub
Kombinezon pod kontrolą terapeuty
5x 30 min
5x 45 min
wybieramy jeden z dwóch rodzajów zabiegów
12. Kombinezon
6x 45 min zadaniowo
13. Elektrostymulacja 11x 20 min
14. Instruktaż z zadaniem indywidualnym
do wykonania popołudniu
10x 20 min
15. Grota solna 3x 45 min

D - DOWN’S SYNDROME - max 10 persons

LP Zabieg Liczba i czas zabiegu Komentarz
1. Kinezyterapia 11x 55 min
2. Hipoterapia 11x 30 min
3. Terapia z edukacją 11x 30 min
4. Terapia Funkcjonalna 5x 30 min
5. Sala Doświadczenia Świata 4x 25 min
6. Neurokinezjologia 5x 30 min
7. Chiropraktyka 4x 20 min
8. Dogoterapia 3x 20 min
9. Masaż lub
Hydroterapia
11x 20 min
11x 15 min
wybieramy jeden z dwóch rodzajów zabiegów
10. Logopedia 6x 40 min
11. Terapia SI 5x 30 min
12. Kombinezon
od 5 do 11x w zależności od możliwości i potrzeb pacjenta
13. Zooterapia 4x 20 min
14. Muzykoterapia 2x 30 min
15. Grota solna 3x 45 min

W-P - PRADER-WILLI SYNDROME - max 10 persons

LP Zabieg Liczba i czas zabiegu Komentarz
1. Kinezyterapia 11x 55 min
2. Hipoterapia 11x 30 min
3. Terapia z edukacją 6x 30 min
4. Terapia ręki 5x 30 min
5. Sala Doświadczenia Świata 4x 25 min
6. Masaż lub
Hydroterapia
11x 20 min
11x 15min
wybieramy jeden z dwóch rodzajów zabiegów
7. Chiropraktyka 4x 20 min
8. Dogoterapia 3x 20 min
9. Logopedia 5x 40 min
10. Neurokinezjologia
4x 30 min
11. Terapia SI 4x 30 min
12. Kombinezon z terapeutą 4x 45 min
13. Zajęcia teatralne 3x 30 min
14. Zajęcia taneczno - muzyczne 3x 30 min
15. Muzykoterapia 2x 30 min
16. Grota solna 3x 45 min

R- RETT SYNDROME - max 20 persons

LP Zabieg Liczba i czas zabiegu Komentarz
1. Okłady żelowe 11x 20 min w zależności od potrzeb pacjenta
2. Kinezyterapia 11x 55 min
3. Hipoterapia 11x 30 min
4. Terapia z edukacją 5x 30 min
5. Terapia ręki 5x 30 min
6. Sala Doświadczenia Świata 3x 25 min
7. Chiropraktyka 4x 20 min
8. Dogoterapia 3x 20 min
9. Masaż lub
Hydroterapia
11x 20 min lub
11x 15 min
wybieramy jeden z dwóch rodzajów zabiegów
10. Logopedia lub
Neurokinezjologia lub
Terapia cranio-sacralna
5x 40 min
5x 30 min
5x 20 min
wybieramy dwa z trzech rodzajów zabiegów
11. Terapia SI 4x 30 min
12. Rotor Motomed 11x 20 min
13. Tonoliza 5x 20 min
14. Światło spolaryzowane lub
Zooterapia
5x 10 min
4x 20 min
wybieramy jeden z dwóch rodzajów zabiegów
15. Kombinezon od 5 do 11x w zależności od możliwości i potrzeb pacjenta
16. Muzykoterapia 2x 30 min
17. Grota solna 3x 45 min

ORJ - SPINA BIFIDA JUNIOR - max 6 persons

LP Zabieg Liczba i czas zabiegu Komentarz
1. Okłady żelowe 11x 20 min w zależności od potrzeb pacjenta
2. Kinezyterapia 11x 55 min
3. Hipoterapia 11x 30 min
4. Terapia z edukacją 5x 30 min
5. Terapia ręki 5x 30 min
6. Sala Doświadczenia Świata 3x 25 min
7. Neurokinezjologia 5x 30 min
8. Chiropraktyka 4x 20 min
9. Dogoterapia 3x 20 min
10. Masaż lub
Hydroterapia
11x 20 min lub
11x 15 min
wybieramy jeden z dwóch rodzajów zabiegów
11. Logopedia 5x 40 min
12. Terapia SI 4x 30 min
13. Rehabilitacja aktywna (nauka i doskonalenie jazdy na wózku) 5x 45 min
14. Kombinezon od 5 do 11x w zależności od możliwości i potrzeb pacjenta
15. Muzykoterapia 2x 30 min
16. Grota solna 3x 45 min

OR - SPINA BIFIDA - max 6 persons

LP Zabieg Liczba i czas zabiegu Komentarz
1. Okłady żelowe 11x 20 min w zależności od potrzeb pacjenta
2. Kinezyterapia 11x 55 min
3. Hipoterapia 11x 30 min
4. Terapia funkcjonalna 4x 30 min
5. Terapia ręki 5x 30 min
6. Chiropraktyka 4x 20 min
7. Masaż lub
Hydroterapia
11x 20 min lub
11x 15 min
wybieramy jeden z dwóch rodzajów zabiegów
8. Pająk lub
Pionizacja
5x 30 min wybieramy jeden z dwóch rodzajów zabiegów
9. Poizometryczna relaksacja 6x 30 min
10. Neurokinezjologia 5x 30 min
11. Rehabilitacja aktywna (nauka i doskonalenie jazdy na wózku) 5x 45 min
12. Kombinezon od 5 do 11x w zależności od możliwości i potrzeb pacjenta
13. Rotor Motomed 11x 20 min
14. Grota solna 3x 45 min

LOG - LOG - SPEECH THERAPY

LP Zabieg Liczba i czas zabiegu Komentarz
1. Okłady żelowe 9x 20 min w zależności od potrzeb pacjenta
2. Neurologopedia 18x 30 min
3. Kinezyterapia 9x 55 min
4. Hipoterapia 9x 30 min
5. Terapia z edukacją 9x 30 min
6. Terapia ręki 4x 30 min
7. Neurokinezjologia 3x 30 min
8. Terapia cranio-sakralna 4x 20 min
9. Masaż lub
Hydroterapia
9x 20 min lub
9x 15 min
wybieramy jeden z dwóch rodzajów zabiegów
10. Sensoplastyka 3x 30 min
11. Kombinezon 3x 30 min w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta
12. Sala doświadczenia świata 4x 25 min
13. Muzykoterapia 2x 30 min
14. Grota solna 3x 45 min